BİBER VE İSOT UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ

“Biber ve İsot Uygulama ve Araştırma Merkezi” Harran Üniversitesi bünyesinde Biber ve isot ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaları koordine etmek, ülke ve bölge ekonomisine destek vermek ve gerçekleştireceği yayınlarla literatüre katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Merkezin temel amaçları arasında Ziraat, Gıda, Ekonomi, Lojistik, Sosyoloji gibi alanlarının birbiriyle etkileşimini arttırmak, ortak çalışma ve üretim kapasitesini geliştirmek yer almaktadır. Araştırma merkezinde Biber ve isot ile ilgili yapılacak çalışmalarda bilim, sanayi ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak hedeflenmektedir.